Ikiru

Ikiru

A bureaucrat tries to find meaning in his life after he discovers he has terminal cancer.

  • Runtime: 143 min
  • Released: 25 Mar 1956
  • Genre:Drama
  • IMDB: 8.3
  • Starring: Takashi Shimura, Nobuo Kaneko, Shin’ichi Himori
  • Writer: Akira Kurosawa, Shinobu Hashimoto, Hideo Oguni
  • Director: Akira Kurosawa
  • Available countries: Japan

Unlock Your Favorite HBO Movies & Shows in Canada


Related Articles